Компютърна поддръжка Стара Загора

Какво предлагаме ?

Експресен сервиз за компютри - професионално диагностика и ремонт на компютри, принтери, лаптопи, монитори . Вижте как и къде ремонтираме ние тук.

Компютърни услуги на повикване  - директно във вашия офис или дом професионално отстраняване на компютърни проблеми от сертифициран IT експерт цена на повикване 12 лв.

 Абонаментна компютърна поддръжка  - цените ни започват от 20 лв. за малък офис на месец(икономичен пакет). Разгледайте абонаментните ни планове или се обадете да разработим специално за вас такъв.

Изграждане и надграждане на компютърни мрежи. Компютърната мрежа е артерията на вашата администрация. Правилно изградена тя работи практически без никаква поддръжка. Проектирането и правилно оразмеряване е от ключово значение за правилна работа на компютърната Ви мрежа. Обадете се на възможно най-ранния етап за да изградим вашата компютърна мрежа по всички правила. С компоненти от водещи производители на комуникационно оборудване.

Администриране на настолни компютри и сървъри. Не е задължително да имате назначен системен администратор за да получите качественно и навременно системно администриране, нашите наблюдения показват, че инвестира ли се правилно в компютри,офис техника и мрежа колкото и голяма да е една фирма задълженията на системния администратор са рутинни и трудно може да се уплътни работното му време.

Видеонаблюдение - Почти задължително е една фирма да развие и поддържа система за видеонаблюдение ние предлагаме Проект изграждане и поддръжка на такива системи според нуждата на клента

Отдалечена поддръжка.