Компютърна поддръжка Стара Загора

Регламент за защита на личните данни GDPR Стара Загора 

Малките и средни фирми в Стара Загора  нямат назначен системен администратор, нямат назначен адвокат. Ние изградихме екип от IT специалисти и адвокати които са готови да направят анализ (GAP анализ) на състоянието на вашата фирма. Съвместно с Ваш служител да подготвим подходящи технически и организационни мерки, за да може да се гарантира и докаже спазването на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД.

Новия регламент за защита на личните данни GDPR който влезна във сила от 25.05.2018г. не е само няколко бланки-декларации.Той налага някои промени в IT политиките и политиките за обработка на лични данни. Поради непрекъснато излизащите нови предписания и уточнения той по-скоро е процес, за който трябва да се следи и своевременно да се актуализира.

Администратора на лични данни трябва да следи и да прилага следните правила:
- Преглед на използваните до момента алтернативни правни основания за обработване на лични данни
- да прилага на практика принципите за защита на личните данни, съгласно Регламент 2016/679;
- да удостовери и докаже, че обработването на лични данни съответства на тези принципи.
- Избор на подходящи технически и организационни мерки, за да може да се гарантира и докаже спазване на Регламент 2016/679 и ЗЗЛД.

Защо да изберете нашите услуги?
       имаме изграден млад екип от IT специалисти и адвокати, които практикуват и непрекъснато са сблъскват с подобни на вашите казуси.
       ние работим и се развиваме в Стара Загора може да разчитате на директен контакт, а не само на сухи мейли
       нашата ценова политика е строго индивидуална, както са индивидуални и проблемите