Компютърна поддръжка Стара Загора

Избора на СУПТО е най-важното решение което мениджърите трабва да вземат.


Ето един кратък наръчник с въпроси и отговори за избор на СУПТО за малките фирми в Стара Загора и регион

СУПТО това е система от няколко компонента които работят заедно и подценяването на кой да е от тях може да доведе до нежелани последствия Ето списък на тези компоненти и въпроси към тях:

Самия софтуер СУПТО това безспорно

Кой отговаря за него, работното му време съвпада ли с вашето
Срокове за реакция
Има ли специалист в Стара Загора  
Колко ви струва

Сървъра на който работи СУПТО
Кой отговаря за него, работното му време съвпада ли с вашето
Срокове за реакция
Има ли специалист в Стара Загора  
Колко ви струва

Работни станции и касови апарати:
Кой отговаря за тях, работното му време съвпада ли с вашето
Срокове за реакция
Има ли специалист в Стара Загора  
Колко ви струва

Архивирането на Софтуера
Кой следи за архива (архив който се прави на сървъра и стои на сървъра не е архив)
За колко време архива може да бъде възстановен без загуби

След като си отговорите на тези въпроси може да преминете към избор на СУПТО

В най-общия случаи те се делят на такива които са облъчни и такива с локални бази данни

Предимства на облъчните
Не се занимавате със закупуване и поддръжка на скъпоструващи сървъри и програми към тях
Бърза заменяемост на работна станция дори и от не специалист
Не се занимавате с поддръжка на архиви загубата на информация е сведена до минимум

Недостатъци на облъчните услуги
Зависими от интернет при избор на такава трябва да се вземе предвид има ли авариен режим работа без интернет
относително по-високата цена между 20 и 70 лв на работно място на месец
Не винаги имате

Предимства на локалните бази данни

Повечето производители в момента предлагат локални бази и имат голям опит в разработката им
имат и по-големи екипи от разработчици да отговорят на специфични нужди
Не сте зависими от интернет
Разполагате с информацията си на 100%
Малко по-ниска цена в дългосрочен план

Недостатъци на локалните бази данни
Изискват висококвалифицирани специалисти за поддръжка на база данни, сървъри, VPN –и, архиви
Нямате достъп от всяка точка