Компютърна поддръжка Стара Загора

Дежурен техник СУПТО Стара Загора

Повечето СУТПО представители спират да вдигат телефона си след определено време или в почивни дни!

Нашите клиенти работят с продуктите на 
MicroinvestGensoftMistral,  Орак, Хотелска програма Clock EVO и други именно заради тях държим дежурен техник, който и в почивните дни може да реагира на често срещани проблеми и заедно с официалните представители СУПТО софтуер може да реагира бързо и адекватно на възникналите ситуации!

Ако искате да се възползвате от нашата услуга Дежурен техник по СУПТО за Стара Загора, това е възможно след предварителна уговорка с дежурния техник